Lars Rooth avliden

Lars Rooth har i en ålder av 90 år avlidit på lördagsmorgonen, stilla i sömnen på ett äldreboende i Uppsala. Lars Rooth var en känd radioröst för alla som lyssnade in de skandinaviska  sändningarna från Vatikanradion som han även startade upp i slutet av 50-talet.

Lars Rooth var under många år en flitig besökarna varje sommar på alla dx-ares årliga sammankomst. Lars Rooth föddes i Stockholm 1921.

Vill man veta mer om Lars Rooth fantastiska liv kan jag rekomnendera hans spännande och välskrivna självbiografi ”Det hände på vägen till Rom” utgiven 1989. En intressant bok som undertecknad själv fick av Lars.

Vi minns Lars med värme.