archives

Arkiv för

Casta webbsändningen till din TV!

KANAL 10För er som brukar titta på Kanal 10 på webbTV i din dator finns nu en möjlighet att sända vidare signalen till din TV om du har en Chromecast. Förutsättningen är att din dator och din Chromecast-enhet kopplas upp mot samma WiFi-nätverk. Cast-knappen hittas i webbTV:ns nedre högra hörn (se röd ring i bild). Eftersom vi sen någon vecka uppgraderat sändningskvalitén på våra webbsändningar så att upplösningen även blir acceptabel på din TV, kan detta vara ett gott alternativ många. En basvariant av Chromecast kostar ca 400kr och finns i alla tv- och elektronikbutiker.