archives

Arkiv för

Cilla Benkö kommenterar ny finansieringsutredning för public service

Cilla Benkö, Sveriges Radios VD Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Cilla Benkö, Sveriges Radios VD Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

I tisdags presenterades direktiven till en ny finansieringsutredning för public service. En parlamentarisk kommitté ska föreslå nödvändiga förändringar för att skapa fortsatt goda förutsättningar för verksamheten samt föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst. Nedan kommenterar Sveriges Radios vd Cilla Benkö direktiven.