du läser...
Ny - radio - allmänt, TV/Satellit nyheter

Allmänhetens syn på inflytande över svensk radio och tv

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell fråge-undersökning i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat Samhälle, Opinion och Medier. Myndigheten för press, radio och tv har samverkat med SOM-institutet och deltagit med frågeställningar i undersökningen sedan 2013. Syftet med samverkan är bland annat att mäta hur allmänheten bedömer olika aktörers inflytande över innehållet i svensk radio och tv.

Nedan följer en sammanfattande analys av svaren på frågeställningen som gäller uppfattningen om olika gruppers inflytande över innehållet i svensk radio och tv. De svarande i undersökningen har fått ta ställning till på förhand givna aktörer: journalister, mediernas ägare, politiker, staten, intresseorganisationer, annonsörer, näringslivet samt allmänheten.

De grupper som bedöms ha störst inflytande över innehållet i svensk radio och tv är tveklöst journalister och mediernas ägare, det vill säga de aktörer som på olika sätt står närmast innehållet. Annonsörer och näringsliv är aktörer som också bedöms ha förhållandevis stort inflytande medan staten tillskrivs liten roll och allmänheten i stort sett ingen alls. Bedömningen av inflytande i radio och tv har nu mätts under fyra år – 2013-2016 – och vi kan se vissa förändringar över tid. Inflytandet från externa aktörer upplevs ha ökat och störst uppgång noteras för politikerna, näringslivet, staten och de stora intresseorganisationerna. Även inflytandet från mediernas ägare bedöms ha ökat över de här åren.

Olika grupper i samhället gör lite olika bedömningar när det gäller inflytandet över innehållet i svensk radio och tv. Frågorna har testats mot olika demografiska bakgrundsfaktorer, politiska faktorer samt nyhetskonsumtion. Just nyhetstittande inverkar på flera av bedömningarna genom att personer som har en mer frekvent vana att ta del av tv-nyheter tillskriver de flesta aktörerna större inflytande än vad personer som inte tittar på tv-nyheter gör. Framför allt är det konsumtionen av Rapport och Aktuellt i SVT som inverkar på bedömningarna. Äldre och medelålders upplever att journalister, ägare, intresseorganisationer, annonsörer och näringsliv har stort inflytande, medan yngre personer utmärker sig genom att tillskriva allmänheten en större betydelse för mediernas innehåll. Personer med högre utbildning är också mer benägna att tillskriva de olika aktörsgrupperna stort inflytande än vad personer med låg utbildning är. Liknande mönster återfinns bland personer med stort politiskt intresse i jämförelse med personer med lågt eller inget politiskt intresse.

En faktor som har betydelse för bedömningen, men på lite olika sätt beroende på vilken aktör som avses, är mellanmänsklig tillit. Svarspersonerna har fått ta ställning till i vilken utsträckning de litar på människor i allmänhet. De som har hög tillit till andra bedömer journalisters och näringslivets inflytande vara stort, medan personer med låg tillit till andra lyfter fram politikers och statens inflytande över innehållet i svensk radio och tv. Politisk orientering har också viss betydelse för vilka bedömningar som görs så till vida att personer som säger sig stå politiskt till höger tillskriver journalister, staten och politiker mer inflytande medan personer som säger sig stå politiskt till vänster i större utsträckning menar att annonsörer och näringsliv har inflytande över innehållet.

Även om vissa skillnader mellan olika gruppers bedömningar kan skönjas är de förhållandevis små och det sammantagna intrycket är att svenskarna gör en förhållandevis likartad bedömning av inflytandet över innehållet i svensk radio och tv. Mediernas egna aktörer står, mätt på det här sättet, starka, annonsörerna har en betydande roll medan allmänheten bedöms vara svag.

Om aom99

radio tv/satellitnyheter

Diskussion

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: