du läser...
Ny - TV 4 / Sjuan, Uncategorized

Tv-året 2017 – fördjupningsmaterial om tittande och konsumtion

tv4_playTV4-Gruppens satsning på svenskt kvalitetsinnehåll – oavsett genre och plattform – fortsatte under 2017 att skörda framgångar.

För TV4 Play noterades ett flertal nya rekord; såväl konsumtion som reklamlager växte rejält och under 2017 stod TV4 Play för 52 procent av den spenderade tiden på de mätta kommersiella tv-tjänsterna online och för 46 procent av annonsörernas reklamexponeringar.

Samtidigt noterade TV4-Gruppen i huvudmålgruppen 15-64 år sina högsta linjära tittartidsandelar någonsin, TV4 sina högsta tittartidsandelar sedan 2006, och för TV12 blev det också ett nytt andelsrekord. Ur ett annonsörsperspektiv stärkte TV4-Gruppen positionen som den största och säkraste leverantören av reklamkontakter.

Nedan följer en mer detaljerad sammanfattning av utvecklingen av konsumtion, tittande och annonsmarknad under 2017. 

 

2017 RÖRLIG BILD PÅ REKORDNIVÅER:

Den totala konsumtionen av rörlig bild fortsätter att ligga på rekordnivåer. Enligt MMS Rörliga bilder såg den genomsnittlige svensken under hösten 2017 på rörlig bild under 4 timmar och 38 minuter (4 timmar och 17 minuter 2016). Tillväxten sker som tidigare online, men huvuddelen av konsumtionen sker fortfarande via traditionell tv, som fortfarande står för över två tredjedelar av allt tittande på rörlig bild i Sverige. Enligt MMS Trend & Tema når all AVOD och SVOD (inklusive YouTube) för omkring 32 procent av den totala konsumtionen av rörlig bild, och linjär tv för 68 procent.

 

2017 ONLINE VIDEO:

TV4 Play – 3,8 miljoner inloggade användare och nya rekord för både konsumtion och reklamkontakter. Över hälften av tv-husens tid läggs på TV4 Play.

TV4 Play har ett nytt succéår bakom sig. Nya rekord noterades på en lång rad områden, både när det gäller konsumtion, antal användare, marknadsandel och reklamlager (se vidare under annonsmarknad).

Sedan inloggningen lanserades i maj 2016 hade vid utgången av 2017 hela 3,8 miljoner användare registrerat sig och loggat in på TV4 Play, den största inloggade svenska tv-tjänsten. TV4 Play stärkte sin position mot konkurrenterna – över hälften av all tid som lades på de kommersiella tv-tjänsterna online (inklusive Aftonbladet TV, som nu ingår i MMS-mätningarna) lades på TV4 Play.

Stort fokus har under året legat på att etablera TV4 Play som den tv-tjänst där din tv-upplevelse börjar – och fortsätter. Att gå från en ”catch-up-tjänst” till en ”go-to-destination” där du stannar kvar. Genom att få användarna att stanna länge i tjänsten ökar både den totala konsumtionen och det reklamlager som kan erbjudas annonsmarknaden. Det bidrar också till att ytterligare stärka såväl tittarupplevelsen som annonsmiljön.

Enligt MMS webb-tv-mätningar* ökade den spenderade tiden i TV4 Play med 18 procent, till 75,7 miljoner timmar (64,3 miljoner timmar 2016). För övriga kommersiella tv-aktörer som mäts av MMS låg motsvarande siffror för MTG på 25,7 miljoner timmar (20,8 miljoner år 2016), Discovery Networks noterade 20,6 miljoner timmar (15,4) och Aftonbladet TV noterade 22,2 miljoner timmar (Aftonbladet TV fanns inte med i MMS-mätningarna 2016, varför jämförelsetal saknas).

Det innebär att TV4 Play var större än alla de kommersiella konkurrenterna tillsammans, och stod för 52 procent av den spenderade tiden (MTG hade 18 procent, Discovery Networks 14 procent och Aftonbladet TV 15 procent). Värt att notera är att TV4 Plays siffror för 2017 inte innehåller den konsumtion av TV4:s livekanaler och TV4-innehåll reklamfritt som streamades på C More (och som förra året skedde inom TV4 Plays premiumtjänst). Skulle den adderas skulle den spenderade tiden öka med ytterligare nästan 14 miljoner timmar. Och adderar man konsumtionen på andra externa plattformar, främst YouTube, ökar den totala konsumtionen av TV4-innehåll med ytterligare omkring 15 miljoner timmar.

Även om fokus främst legat på att öka tiden i tjänsten och stärka upplevelsen och miljön har även antalet strömstarter ökat på TV4 Play. Under året startades 272,2 miljoner strömmar (262,1 under 2016), vilket även det är nytt rekord. MTG ökade till 97,7 miljoner strömstarter (från 76,6 miljoner 2016), Discovery ökade till 58,3 miljoner (43,1 miljoner) och Aftonbladet noterade 609,3 miljoner strömstarter 2017 (jämförelsetal för 2016 saknas). Adderas konsumtionen av TV4-innehåll på externa plattformar närmar sig det totala antalet strömstarter för TV4-innehåll 675 miljoner.

Genom förhållandet mellan spenderad tid och antal strömstarter kan man också se att de traditionella tv-husens konsumtion per strömstart är betydligt längre än Aftonbladet TV:s. TV4 Plays genomsnittliga tid per strömstart ökade till knappt 17 minuter per startad ström (15 minuter under 2016). För MTG låg den genomsnittliga tiden på knappt 16 minuter per strömstart, för Discovery på drygt 21 minuter per strömstart, medan den för Aftonbladet TV låg på drygt 2 minuter per strömstart.

Innehållsmässigt har både de stora lägereldsprogrammen i tv – som IdolBonde söker fruSå mycket bättreFarmen, Rebecka Martinsson och Mandelmanns gård – också gått väldigt starkt på TV4 Play, liksom program som Bachelor och Biggest loser VIP. Dessutom har flera av de playexklusiva och webbanpassade formaten – som TorpetPlaymakers, Bonde söker fru – kärlek åt alla och Bachelor – tjejerna avslöjar allt – rönt stora framgångar, inte minst bland yngre användare. Även när det gäller nyhetskonsumtionen växte TV4 Play så det knakade. Under året ökade nyhetskonsumtionen i tid med 75 procent. För livesända nyheter – både planerade och extrainsatta sändningar – var ökningen ännu större. De växte med 95 procent.

Störst av de svenska webb-tv-aktören som mäts av MMS är fortfarande SVT Play, som under året stod för 248,1 miljoner uppspelade timmar (199,6 miljoner timmar 2016) och 1,44 miljarder strömstarter (856,2 miljoner).

Den totala tiden för samtliga tv-hus onlinetjänster låg under året på 394 miljoner timmar och antalet strömstarter på 2,49 miljarder. Värt att notera är att den tid som de svenska tv-tittarna lägger på traditionell tv är hela 8,2 miljarder timmar. Alla AVOD- och SVOD-tjänster (inklusive YouTube) total stod för omkring 32 procent av den totala konsumtionen av rörlig bild under 2017, och linjär tv för 68 procent (MMS Trend & Tema).

* MMS HotTop webb. Siffrorna avser 1 januari-31 december 2017.

 

2017 LINJÄRT:

Högsta tittartidsandelen någonsin för TV4-Gruppen och TV12. TV4 gör sitt bästa år sedan 2006. Totaltittandet fortsätter minska.

Den genomsnittlige svensken såg under 2017 på traditionell tv under drygt 2 timmar och 20 minuter per dygn, vilket är en minskning med omkring 8,5 minuter (5,8 procent) från 2016.

I TV4-Gruppens huvudmålgrupp 15-64 år spenderades i genomsnitt drygt 1 timme och 58 minuter framför tv:n per person och dygn, medan 15-49-åringarna i snitt tittade 1 timme och 27 minuter per dygn.

 

TV4-Gruppen:

Av den totala tiden på drygt 2 timmar och 20 minuter ägnade den genomsnittlige tv-tittaren drygt 45 minuter åt TV4-Gruppens kanaler, vilket är en minskning med 1 minut. TV4-Gruppen är liksom tidigare det ohotat största tv-huset i alla målgrupper under 64 år, och ökar sina tittartidsandelar i både sin egen huvudmålgrupp, och i övriga relevanta målgrupper.

I huvudmålgruppen 15-64 år noterade TV4-Gruppen sin högsta tittartidsandel någonsin, med 33,8 procent i andel (32,7 procent 2015). Över en tredjedel av allt tv-tittande skedde alltså på TV4-Gruppens kanaler. MTG tappar stort, och nådde i samma målgrupp en andel på 17,2 procent (minskning från 19,6), Discovery Networks 13,8 procent (ökning från 13,3) och SVT 28,8 procent (ökning från 28,2).

Också i de kommersiella konkurrenternas huvudmålgrupper ökade TV4-Gruppen sina andelar rejält, från 29,7 till 31,7 procent i 15-44 och från 30,1 till 32,1 procent i 15-49, medan Discovery minskade svagt från 15,6 till 15,5 procent i 15-44 och MTG minskade kraftigt från 21,6 till 18,6 procent i 15-49. TV4-Gruppen förstärkte således positionen som det största tv-huset också i konkurrenternas huvudmålgrupper.

SVT är fortfarande är största tv-hus bland de äldre tittarna, och därmed också i befolkningen som helhet (A3+). SVT nådde där en andel på 37,1 procent (36,1), följt av TV4-Gruppen på 32,4 procent (31,1), MTG på 13,2 procent (15,7) och Discovery Networks på 10,8 procent (10,5).

 

TV4:

TV4:s långsiktiga satsning på högkvalitativt svensk innehåll inom alla genrer – drama, underhållning, nyheter, samhälle och sport – fortsätter att skörda stora framgångar. Under 2017 noterade TV4 sitt andelsmässigt bästa år sedan 2006, och TV4 är största kanal i alla målgrupper under 64 år. Tittartidsandelen ökade till 21,5 procent (från 21,1) i huvudmålgruppen 15-64 år, medan SVT1 ökade från 19,3 till 19,6 procent, SVT2 ökade från 5,5 till 5,7 procent, TV3 minskade rejält från 6,9 till 4,9 procent, och Kanal 5 tappade från 6,1 till 5,9 procent.

TV4 ökade också andelarna i konkurrenternas huvudmålgrupper. Medan TV3 i sin huvudmålgrupp 15-49 år föll stort från 7,8 till 5,7 procent ökade TV4 från 19,9 till 20,9 procent. Och medan Kanal 5 i sin huvudmålgrupp 15-44 år minskade från 8,1 till 7,7 procent ökade TV4 från 20,5 till 21,3 procent.

Bland de stora tittarframgångarna under året finns program som ett moderniserat Idol, klassiska publiksuccéer som Så mycket bättreBonde söker fru och Let’s dance, men också nyare publikfavoriter som Mandelmanns gård och GW:s mord. Samtidigt fortsätter TV4Nyheterna och Nyhetsmorgon att locka storpublik och behålla eller till och med öka tittandet. Med flera tunga och uppmärksammade avslöjanden satte också Kalla fakta stora avtryck under året, liksom självklart ishockeylandslaget i hockey-VM. Dramastrategin med exklusiv C More-visning först, därefter frivisning i TV4, och sedan åter in i bibliotek i C More har varit framgångsrik, och dramasatsningar som FarangSaknad och Rebecka Martinsson har nått framgångar och drivit tittande och konsumtion både i TV4 och på C More.

 

Sjuan och TV12:

Den minskning av tittartidsandelen som Sjuan noterade under 2016 har nu stannat av, och Sjuan noterade, med en marginell minskning, även i år en tittartidsandel på 5,7 procent i huvudmålgruppen kvinnor 25-59 år. Bland tittarframgångarna fanns program som Biggest loser VIPBiggest loser SverigeDet stora tårtslagetRäddad av änglarBagges hemlösa hundar och Spårlöst.

TV12 fortsätter att växa i alla målgrupper och noterade nytt all-time-high. TV12 har befäst positionen som landets nionde största tv-kanal och närmar sig tack vare satsningen på film, humor och sport nu kanalerna framför. I målgruppen 15-64 år ökade TV12 sin andel till 3,0 procent (från 2,3 procent).

 

TOPPLISTOR 2017:

185 TV4-program hade över 1 miljon tittare

Samtidigt som onlinetittandet fortsätter att öka fortsätter också traditionell tv att samla den riktigt stora publiken med sina lägereldsprogram.

Under 2017 hade TV4 185 programepisoder med en publik på över en miljon tittare. Bland TV4:s ”miljonprogram” fanns såväl nyheter som underhållning, sport, drama och humor representerat.

Det mest sedda TV4-programmet var TV4Nyheterna dagen före julafton, med 2 148 000 tittare. Bland övriga riktigt stora program finns också sändningarna från ishockey-VM (med som mest 2 069 000 tittare), underhållningsprogram som Let’s dance (1 980 000), Bingolottos uppesittarkväll (1 869 000), Så mycket bättre (1 861 000), Bonde söker fru (1 594 000), Idol(1 465 000), men också humor-och dramasatsningar som Finaste familjen (1 305 000) och Rebecka Martinsson (1 300 000).

På den totala Topp 100-listan över mest sedda program hade TV4 17 programepisoder ur olika genrer, TV3 hade inga och Kanal 5 hade 2 VM-kvalsändningar. Övriga program visades av SVT, där som vanligt Kalle Anka och hans vänner (3 865 000), Melodifestivalen (3 823 000), På spåret (3 062 000) och Eurovision (2 873 000) tog topplaceringarna.

För TV4 Plays del var de enskilda sändningar som genererade störst antal programstarter och de flera dagars sändningar som pågick i samband med terrorattacken i Stockholm i april, men också sändningarna från NMR-demonstrationen i Göteborg i september. Av de planerade programmen fortsatte program som Så mycket bättre (som mest 428 000 starter på en enskild episod), Rebecka Martinsson (361 000), Bonde söker fru (346 000), Enkelstöten (320 000), Mandelmanns gård (293 000) och Bachelor (279 000) att addera mycket tittning utöver tv-sändningarna. Webbexklusiva format som Bonde söker fru – kärlek åt allaBachelor – tjejerna avslöjar allt och Playmakers hade också stora framgångar på TV4 Play med mellan 200 000 och 300 000 strömstarter på programmen. Det mest sedda klippet på TV4 Play under året var Idolvinnaren Chris Kläffords Imagine-tolkning (499 000 strömstarter).

För SVT:s del var det Skam (som mest på 1,8 miljoner starter på en enskild episod) som låg i topp, för MTG:s del Paradise hotel (449 000 starter) och för Discovery Networks låg Wahlgrens värld (546 000 starter) i topp.

 

ANNONSMARKNAD 2017:

TV4-Gruppen stärker positionen både linjärt och digitalt – ökar reklamleveransen för TV4 Play med 75 procent.

TV4-Gruppen är fortsatt det ohotat största kommersiella tv-huset både när det gäller räckvidd, TRP-leveranser linjärt och levererade reklamkontakter för online video. TV4-Gruppen stärker dessutom positionen i förhållande till både MTG, Discovery Networks och Aftonbladet TV.

Under 2017 fortsatte TV4-Gruppen att förstärka sitt annonsörserbjudande, och lanserade fullt ut sitt total-tv-erbjudande för den lokala marknaden, en produkt där TV4-Gruppen ligger i framkant och driver utvecklingen av traditionell tv genom att kombinera linjär tv med digital video. Erbjudandet säkrar en hög räckvidd för TV4:s annonsörer via endast en bokning, och samlar och integrerar också via videoannonserbjudandet WOO – där Expressens, DN:s och Di:s videoannonslager också ingår utöver TV4 Play – räckvidd och effekt över fler videotjänster. Under året lanserades dessutom utökade digitala demografiska målgrupper på förstapartsdata, och fler digitala styrningsmöjligheter som frekvenstak, beteende-segment, styrning på apparat/device samt fler specifika digitala format och kategorier.

 

Räckvidd linjärt:

Räckvidden för de flesta tv-kanalerna fortsatte att minska, dock i lägre takt än den minskning som också sker i tittartid. Veckoräckvidden för TV4-Gruppens linjära kanaler minskade under 2017 från 62,8 till 61,6 procent i huvudmålgruppen 15-64 år. MTG:s veckoräckvidd i samma målgrupp minskade från 50,3 till 46,0 procent och Discovery Networks minskade från 41,7 till 40,9 procent. Trenden var densamma i de konkurrerande tv-husens huvudmålgrupper, där TV4-Gruppens räckvidd minskade mindre än konkurrenternas. I målgruppen 15-44 år nådde TV4-Gruppens kanaler en veckoräckvidd på 51,4 procent (53,1) medan Discovery Networks nådde en räckvidd på 33,7 procent (35,5) och MTG på 38,7 procent (42,9). I målgruppen 15-49 år hade TV4-Gruppen en veckoräckvidd på 54,6 procent (56,2), medan MTG nådde en räckvidd på 41,0 procent (45,5) och Discovery Networks på 35,9 procent (38,1).

På kanalnivå var TV4 fortsatt den ojämförligt största enskilda kanalen. TV4:s veckoräckvidd minskade från 54,0 till 52,8 procent i målgruppen 15-64 år, medan TV3 tappade från 30,4 till 25,6 procent och Kanal 5 från 29,7 till 28,6 procent. Även i TV3:s och Kanal 5:s huvudmålgrupper var TV4 klart största kanal.  I målgruppen 15-44 år var veckoräckvidden för TV4 42,6 procent (44,4) och för Kanal 5 var den 23,7 procent (25,6). I åldersgruppen 15-49 år var TV4:s veckoräckvidd 45,6 procent (46,9) och för TV3 var den 22,2 procent (26,8).

Värt att notera är att den räckviddsminskning som över tid noterats för TV4-Gruppens linjära kanaler överträffas av den räckviddsökning som TV4 Play adderar. Sedan 2014 har TV4-Gruppens totala räckvidd ökat med 1 procentenhet, till 69 procent i veckoräckvidd (TNS-Sifo Orvesto).

 

TRP-leverans:

Den totala mängden TRP** som tv-kanalerna levererade till annonsmarknaden minskade under 2017 med 6,5 procent (motsvarande drygt 71 000 ratings) i målgruppen 15-64 år. Tack vare att TV4-Gruppens minskning var avsevärt mindre än MTG:s och Discoverys stärkte TV4-Gruppen sin position. TRP-leveranserna för TV4-Gruppen minskade med 1,4 procent, en minskning med 7 700 TRP från 2016. TV4-kanalen producerade 11 000 TRP mindre än 2016 (en minskning med 3 procent) och Sjuan tappade 4 900 TRP (6 procent). Fortsatt växande TV12 gick mot strömmen och producerade 11 000 TRP mer (en ökning på 29 procent) och var därmed den enskilda kanal som ökade TRP-produktionen mest av alla kommersiella kanaler. MTG tappade hela 19,5 procent (motsvarande 55 400 TRP) och tappet var störst för TV3 och TV6, som minskade med 32 200 TRP (30 procent) respektive 20 600 TRP (23 procent). Även Discovery Networks tappade, 6,1 procent (motsvarande 13 400 TRP). Kanal 5 tappade 13 procent (motsvarande 13 800 TRP), medan några av de mindre kanalerna ökade.

Trots TRP-minskningen fortsatte TV4-Gruppen att öka antalet levererade reklamkontakter. Linjärt ökade antalet kontakter från TV4-Gruppen från 58,8 till 59,9 miljarder i målgruppen 15-64 år.

 

Online video:

Under 2017 har kritiken varit stor mot de globala aktörerna för bristande transparens, överdrivna konsumtions- och räckviddssiffror, avsaknad av kontroll av annonsmiljö med mera. Frågor om transparens och mätbarhet, annonsmiljö, brand safety, viewability och completion rate har stått i fokus. Det är frågor som har varit och kommer fortsätta att vara centrala för TV4 Plays erbjudande.

TV4 ökade sina marknadsandelar rejält på den digitala marknaden. Annonslagret ökade med 38 procent, och antalet levererade reklamexponeringar med hela 75 procent. TV4 Play levererade under 2017 över 1,7 miljarder reklamexponeringar (med en completion rate på 97 procent), vilket motsvarar nästan hälften av alla levererade reklamkontakter för AVOD-tjänster som mäts av MMS.

MTG hade 920 miljoner reklamexponeringar (96 procent completion rate), Discovery Networks 370 miljoner (97 procent completion rate) och Aftonbladet TV 750 miljoner exponeringar (77 procent completion rate). Samtidigt som TV4 Plays andel av reklamkontakterna för online video ökade till 46 procent (från 37 procent 2016) svarade MTG för 25 procent av reklamexponeringarna (25 procent även 2016), Discovery minskade till 10 procent (från 12 procent) och Aftonbladet TV minskade till 20 procent (från 25 procent).

Även videoalliansen WOO – där TV4 Play, DN TV, Expressen TV och Di Play ingår – fortsätter att växa och stärker positionen som det största svenska videoannonserbjudandet. Under 2017 ökade WOO sin räckvidd, både enligt MMS Trend & Tema och Kantar-Sifo Orvesto Internet. WOO:s veckoräckvidd låg i dessa mätningar på omkring 30 procent.

 

** TRP, Target Rating Point, 1 TRP=1 procent av tittandet i en specifik målgrupp. Siffrorna avser TRP-leverans i TV4:s huvudmålgrupp 15-64 år.

Källa: Tittar- och konsumtionssiffrorna bygger på MMS officiella mätningar för 2017, MMS HotTop webb, MMS Rörliga bilder, MMS Trend & Tema, YouTube, Kantar-Sifo Orvesto och ComScore. Bland TV4-Gruppens kanaler ingår också C More-kanalerna, och bland MTG:s kanaler ingår också Viasatkanalerna.

Om aom99

radio tv/satellitnyheter

Diskussion

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Vädret Karlstad

Vädret Stockholm

Kategorier

Arkiv

Vädret Stockholm

Vädret Karlstad

Arkiv

Kategorier

Ange din e-postadress för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 18 andra följare

%d bloggare gillar detta: