archives

Arkiv för

MTG och Discovery får sända alkoholreklam i tv

Svenska myndigheters försök att stoppa reklam och sponsring av alkohol i svensk tv från programföretag i Storbritannien stoppas av EU-kommissionen.

Reklam och sponsring av alkohol i tv är förbjuden i Sverige, till skillnad från i Storbritannien. Discovery och MTG, programföretagen bakom TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9, sänder i dag reklam från Storbritannien. Sändningarna är riktade mot den svenska marknaden, uteslutande till den svenska tv-publiken och programmen är på svenska eller textas till svenska.

Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och tv kontaktade i höstas EU-kommissionen för att se om det skulle vara möjligt att stoppa reklam och sponsring av alkohol i svensk tv från programföretag i Storbritannien.

Syftet var att myndigheterna skulle kunna ta till samma åtgärder som används mot programföretag som sänder reklam och sponsring av alkohol i tv från Sverige. Det innebär till exempel att Konsumentombudsmannen, KO, skulle kunna stämma Discovery och MTG i svensk domstol.

För att få göra det måste Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och tv bland annat visa att Discovery och MTG har etablerat sig i Storbritannien för att kringgå svensk alkohollagstiftning. EU-kommissionen anser inte att det är bevisat att bolagens etablering i Storbritannien har skett med avsikt att kringgå svensk alkohollagstiftning. EU-kommissionens svar är därför att det inte är förenligt med EU-rätten för svenska myndigheter att ingripa mot programföretagen.

– Vi står fortfarande fast vid vår uppfattning i den här frågan, men kan nu bara konstatera att nuvarande direktiv ställer höga krav på bevisning som i praktiken är mycket svåra att uppfylla och det beklagar jag, säger Andreas Prochazka, enhetschef vid Konsumentverket.

Nytt uppdrag att beskriva tekniken för distribution av radio- och tv-program via internet

Regeringen har gett i uppdrag åt Myndigheten för press, radio och tv att beskriva tekniken för distribution av ljudradio- och tv-program.

Beskrivningen ska avse vad som utgör sändning av program i tråd respektive sändning av program på annat sätt än genom tråd.Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 10 maj 2018.

Scandinavian Weekend Radio 2 – 3 Feb 2018

Local
Time
Frequency

Program details

UTC
Time

SW

MW

FM

00-01 6170/11720 1602 94,90 SWR crew 22-23
01-02 6170/11690 1602 94,90 SWR crew 23-24
02-03 6170/11690 1602 94,90 SWR Music Box 00-01
03-04 6170/11690 1602 94,90 SWR Music Box 01-02
04-05 6170/11690 1602 94,90 SWR Music Box 02-03
05-06 6170/11690 1602 94,90 SWR Music Box 03-04
06-07 6170/11690 1602 94,90 SWR Music Box 04-05
07-08 6170/11690 1602 94,90 SWR Music Box 05-06
08-09 5980/11690 1602 94,90 Juniorikanava, Heppu ja juniorit 06-07
09-10 5980/11690 1602 94,90 Soul, idrott, osv. med Heppu Hyypiö 07-08
10-11 5980/11720 1602 94,90 Huomenta Virrat Dj Häkä, FSN, Radiouutiset 08-09
11-12 6170/11720 1602 94,90 1978 USA:n top 10 soul-singlet by Heppu Hyypiö 09-10
12-13 6170/11720 1602 94,90 SWR crew 10-11
13-14 6170/11720 1602 94,90 SWR crew 11-12
14-15 6170/11720 1602 94,90 Virrat Tänään Dj Häkä, FSN, Radiouutiset 12-13
15-16 6170/11720 1602 94,90 SWR crew 13-14
16-17 6170/11690 1602 94,90 Traveling with Astrid, Sailing to Komodo, Indonesia 14-15
17-18 5980/11690 1602 94,90 TrickyTrev Show 15-16
18-19 5980/11690 1602 94,90 FSN, TrickyTrev Show 16-17
19-20 5980/11720 1602 94,90 JóJ Sound Show 17-18
20-21 5980/11720 1602 94,90 JóJ Sound Show 18-19
21-22 6170/11690 1602 94,90 SWR crew 19-20
22-23 6170/11690 1602 94,90 SWR crew 20-21
23-24 6170/11690 1602 94,90 Closing ceremony with SWR crew 21-22

Live stream 10-24 SA / 08-22 UTC via Radioverkko.fi

Vädret Karlstad

Vädret Stockholm

Kategorier

Arkiv

Vädret Stockholm

Vädret Karlstad

Arkiv

Kategorier

Ange din e-postadress för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 18 andra följare