du läser...
TV/Satellit nyheter

Vilka anser svenskarna har störst inflytande över innehållet i radio och tv?

Nu släpps rapporten Svenskarnas värdering av radio och tv 2017, gjord av SOM-institutet. SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 medborgarundersökningar i syfte att kartlägga allmänhetens vanor och attityder på temat Samhälle, Opinion och Medier.

När allmänheten har svarat på frågan om vilken grupp man anser har störst inflytande över innehållet i radio och tv har de flesta svarat journalister. Sammantaget gör runt 80 procent av de svarande den bedömningen. Något färre, men fortfarande en betydande andel, anser också att mediernas ägare har stort inflytande över innehållet. Ungefär hälften av de svarande bedömer att annonsörerna, politikerna, näringslivet, intresseorganisationerna och staten har ett stort inflytande. Det är däremot en relativt liten andel, 20 procent, som gör bedömningen att allmänheten har stort inflytande över innehållet i svensk radio och tv.

Över den femårsperiod som mätningarna gjorts är det mest framträdande resultatet att en större andel menar att politikerna och staten har fått ökat inflytande över medieinnehållet. När det gäller politikerna har det skett en ökning från 30 procent som tycker mycket eller ganska stort inflytande 2013, till 47 procent 2017. Motsvarande siffror för staten är 27 respektive 39 procent. Den största ökningen skedde mellan 2013 och 2014. Även för intresseorganisationerna och näringslivet ser vi en ökning om ca 10 procentenheter när det gäller bedömningen av inflytande i svensk radio och tv.

I rapporten presenteras också bedömningar i olika befolkningsgrupper. I många fall görs likartade bedömningar oberoende av socioekonomisk status, politiska faktorer eller nyhetsvanor, men några skillnader är värda att lyfta fram. En av de bakgrundsfaktorer som har störst inflytande på hur man ser på vem som har inflytande över innehåll i svensk radio och tv är utbildningsnivå. Ju högre utbildning, desto mer inflytande anser man att olika grupper har. Även ålder inverkar på bedömningarna om inflytande över innehållet i radio och tv. Äldre upplever att journalisterna och näringslivet har stort inflytande över innehållet medan yngre istället uttrycker att staten och allmänheten inverkar mer på innehållet.

Politiskt intresserade tillskriver samtliga undersökta grupper större inflytande än vad icke-politiskt intresserade gör – med undantag för gruppen, allmänheten. Personer som orienterar sig politiskt till vänster menar att annonsörerna och näringslivet har stort inflytande över innehållet i radio och tv medan personer som orienterar sig till höger istället uttrycker ett stort inflytande från staten.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 medborgarundersökningar i syfte att kartlägga allmänhetens vanor och attityder på temat Samhälle, Opinion och Medier. Myndigheten för press, radio och tv har samverkat med de nationella SOM-undersökningarna sedan 2013. Syftet med samverkan är att studera hur allmänheten bedömer en rad olika aktörers inflytande över innehållet i svensk radio och tv.I frågan om inflytande över innehållet i svensk radio och tv har allmänheten fått bedöma åtta olika grupper: journalister, mediernas ägare, annonsörerna, politikerna, staten, de stora intresseorganisationerna, näringslivet samt allmänheten.  Analysen ovan är en sammanfattning av den rapport som tagits fram efter 2017 års undersökning.

Om aom99

radio tv/satellitnyheter

Diskussion

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Vädret Karlstad

Vädret Stockholm

Kategorier

Arkiv

Vädret Stockholm

Vädret Karlstad

Arkiv

Kategorier

Ange din e-postadress för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 18 andra följare

%d bloggare gillar detta: