archives

Arkiv för

Sommar med Anders Berglund

Producenten Håkan Lahger, Anders Berglund och teknikern Johan Egeskog. Foto: Bibi Rödöö

Producenten Håkan Lahger, Anders Berglund och teknikern Johan Egeskog. Foto: Bibi Rödöö

KOMPISITÖR, DIRIGENT, MUSIKER, 70 år. Född i Stockholm, bosatt i Stockholm och i Spanien. Debuterar som Sommarvärd.

Mitt program kommer varken att handla om mitt privatliv eller politik men däremot ska jag berätta om det fantastiska liv jag levt med, på och i musiken.

Om Anders Berglund

Välkänd musikprofil som varit kapellmästare för 16 svenska Melodifestivaler och 13 internationella finaler. Har medverkat i en mängd tv-program, krogshower, skivproduktioner och samarbetat med ett stort antal av våra mest kända artister och musiker. Har haft otaliga dirigentuppdrag med Sveriges ledande orkestrar och skrivit och arrangerat musiken till flera filmer, musikaler och teaterproduktioner.

En av lagledarna i SVT:s Så ska det låta i 103 program. Spelade i gruppen Blue Swede som låg etta på USA-listan med Hooked on a feeling med Björn Skifs på 70-talet.

Började spela piano vid sex års ålder och sjöng i Stockholms Gosskör. Började turnera som 11-åring och turnerar fortfarande.

Sänds i SR P1
lördag 21 juli kl 13.00

Telia Company förvärvar Bonnier Broadcasting

”Helt i linje med vår strategi och ambition att erbjuda våra kunder mer” Telia Company förvärvar Bonnier Broadcasting, med varumärkena TV4, C More och finländska MTV, av Bonnier AB för 9,2 GSEK på skuldfri bas, motsvarande en EV/EBIT-multipel om 15,4x baserat på resultatet under den senaste tolvmånadersperioden per den 31 mars 2018, eller 7,7x inklusive förväntade synergier. I och med köpet förenas Telia Companys ledande mobila och fasta nät med ett av Nordens mest framgångsrika kommersiella mediehus.

– Det är en mycket viktig dag för Telia Company. Förvärvet är ett naturligt nästa steg för att komplettera Telia Companys kärnverksamhet, där våra miljontals kunder ger oss en mycket bra position på marknaden. Tillsammans med TV4 ska vi erbjuda kunder och tittare helt nya upplevelser och skapa nya affärsmöjligheter, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company. Vi har stor respekt för vår nya roll som medieägare och kommer att värna verksamhetens redaktionella oberoende framåt. Jag ser fram emot att välkomna några av Nordens skickligaste tv-människor till oss, fortsätter han.

 

Det pågår en genomgripande förändring av hur information och underhållning produceras, distribueras och konsumeras. Tv och innehåll har varit en viktig del av Telia Companys strategi sedan 2014 och företaget har framgångsrikt byggt en tv-verksamhet med cirka 1,8 miljoner hushåll som kunder. I fjol förvärvades de exklusiva rättigheterna till den finländska ishockeyligan, Liiga. Förvärvet av TV4, C More och MTV är strategiskt viktigt för Telia Company eftersom det stärker företaget inom det snabbväxande området konsumtion av rörlig bild.

 

– Vi är stolta över vad vi har åstadkommit med våra verksamheter inom Bonnier Broadcasting. Telia Company, med sina ledande mobilnät och tekniska kunnande, kommer att bli en utmärkt ägare för att utveckla dessa verksamheter vidare, säger Tomas Franzén, vd och koncernchef för Bonnier AB.

 

I och med affären bildar Telia Company ett nytt affärsområde, där både Telias befintliga tv-verksamheter och verksamheterna inom Bonnier Broadcasting kommer att ingå. Avsikten är att Bonnier Broadcastings nuvarande vd Casten Almqvist blir vd för affärsområdet.

 

Förvärvet av Bonnier Broadcasting påverkar inte Telia Companys återköpsprogram eller utdelningspolicy. Transaktionen förväntas generera gradvis ökande synergier från 2020 med full effekt om 600 MSEK per år från 2022.

 

Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under andra halvåret 2019.

 

Bonnier Broadcasting

 

 

  • I Sverige består Bonnier Broadcasting av moderbolaget Bonnier Broadcasting AB och de två affärerna reklam-tv (TV4 AB) och betal-tv (C More Entertainment AB) med varumärkena TV4 och C More.

 

  • Inom TV4 ryms alla TV4-kanalerna, TV4 Play samt övriga reklamfinansierade tjänster, som Fotbollskanalen och Köket. Inom C More ryms en streamingtjänst och ett stort antal betal-tv-kanaler.

 

  • Finska MTV utgör också en del av organisationen, och rymmer såväl ett fri-tv-erbjudande, som betal-tv-tjänsten C More.

 

  • Bonnier Broadcasting, TV4, C More och MTV har cirka 1 200 anställda.

 

 

Transaktionen i korthet

 

 

  • Köpeskillingen uppgår till 9,2 GSEK på skuldfri bas med en potentiell ytterligare köpeskilling på maximalt 1 GSEK. Storleken på den eventuella extra köpeskillingen kommer att baseras på framtida intäkts- och EBITA-utveckling.

 

  • Bonnier Broadcasting hade under den senaste tolvmånadersperioden per den 31 mars 2018 intäkter om 7,5 GSEK och ett rörelseresultat om 600 MSEK. Det operationella fria kassaflödet uppgick till 300 MSEK.

 

  • Transaktionen förväntas generera gradvis ökande synergier från 2020 med full effekt om 600 MSEK 2022.

 

  • Transaktionen förväntas bidra med ett operationellt kassaflöde om 500 MSEK 2020.

 

  • Integrationskostnaderna förväntas uppgå till totalt 400 MSEK under 2020-2021.

 

  • På fristående bas, förväntas Bonnier Broadcasting att bidra med 600 MSEK, eller 500 MSEK inklusive synergier och integrationskostnader, till Telia Companys operationella fria kassaflöde 2020.

 

  • Köpeskillingen innebär en EV/EBIT-multipel om 15,4x baserat på resultatet under den senaste tolvmånadersperioden per den 31 mars 2018. Inklusive synergier är EV/EBIT-multipeln 7,7x.

 

 • Effekten på nettoskuld i relation till EBITDA uppgår till 0,2x pro forma.

Bonnier AB säljer Bonnier Broadcasting till Telia

Bonnier AB avyttrar Bonnier Broadcasting med varumärkena TV4, C More och finländska MTV till Telia Company för 9 200 Mkr.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar och handlingsutrymme framåt för samtliga våra verksamheter, säljer Bonnier AB affärsområdet Bonnier Broadcasting till Telia Company.

Bonnier Broadcasting består i Sverige av TV4 och C More. Inom TV4 ryms samtliga TV4-kanaler, TV4 Play samt övriga reklamfinansierade tjänster, som Fotbollskanalen och Köket. Inom C More ryms såväl landets snabbast växande streamingtjänst som ett stort antal betal-tv-kanaler. I Finland finns MTV, Finlands äldsta och ledande privata tv-bolag med ett fri-tv-erbjudande med ett flertal reklamfinansierade MTV-kanaler, och ett betal-tv-erbjudande under C More-varumärket. Bonnier Broadcastings omsättning var år 2017 7 497 Mkr med ett resultat om 423 Mkr (EBITA).

I och med förvärvet bildar Telia Company ett nytt affärsområde, där Bonnier Broadcasting kommer att ingå. Telias avsikt är att Bonnier Broadcastings nuvarande vd Casten Almqvist blir vd för det nya affärsområdet.

Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande Bonnier AB:

”Vi är övertygade om att detta är en riktigt bra affär för Bonnier, och för våra bolag. Bonnier har som ett familjeägt företag ett utpräglat långsiktigt perspektiv, och den här försäljningen ger samtliga verksamheter en förstärkt finansiell bas och bästa möjliga förutsättningar framåt.

Vi är som ägare mycket stolta över den utveckling som våra tv-verksamheter har haft under de år som Bonnier har varit ägare. Genom innehållssatsningar på journalistik och svenskt drama och underhållning, har inte minst TV4 utvecklat sin särart och särställning. Dessa satsningar har också gjort stora avtryck i både marknad och i resultat, med ett ökat totalt tittande och rekordnivåer i både digital och linjär annonsförsäljning. Även MTV har en ledande innehållsposition på den finska marknaden och vi har lyckats öka antalet C More-kunder kraftfullt både i Sverige och i Finland.

Med Telia Company som ägare kommer Bonnier Broadcastings ledande kvalitetsinnehåll kombineras med spetskunnande inom teknik och distribution, vilket ger mycket goda förutsättningar för TV4:s, MTV:s och C Mores framtida utveckling. För oss har det också varit angeläget att såväl TV4, MTV och C More får en ägare som ser värdet av att upprätthålla och säkerställa den centrala principen om redaktionellt oberoende.

Genom försäljningen blir vi en starkare ägare av de publicistiska verksamheter som utgör vår historiska kärna, samtidigt som vi får finansiella muskler för att tillvarata möjligheter till tillväxt och expansion inom dessa och närliggande områden.”

Bonnier AB:s vd Tomas Franzén:

”Jag är glad över att TV4, MTV och C More får en ägare och plattform att växa från som ger bästa möjliga förutsättningar framåt. Denna kombination stärker också TV4:s, MTV:s och C Mores möjligheter att konkurrera i kampen om attraktivt innehåll.

För Bonniers del stärker affären oss både defensivt och offensivt: Vi får möjlighet att kraftfullt stärka vår balansräkning, samtidigt som vi utifrån vårt strategiska fokus på digitala användarintäkter får ett omfattande handlingsutrymme att investera både inom befintliga verksamheter, och att överväga större investeringar i tillväxt inom nya områden.

På så sätt rimmar affären väl med både den långsiktighet vi står för som bolag, och med det manöverutrymme och den kraft vi vill ha i vårt arbete med att investera i tillväxt och att utveckla våra digitala kunderbjudanden. Vi säkerställer att vi även framöver kommer att vara starka och långsiktiga, vilket är till nytta både för våra bolag och för den samhällsfunktion som våra verksamheter står för.”

Casten Almqvist, vd Bonnier Broadcasting:

”Den här affären innebär en ytterligare förstärkning av Bonnier Broadcastings existerande strategi, och den är logisk när man ser till förändringarna på en global och hårt konkurrensutsatt mediemarknad. Med Telia som ägare skapas ännu bättre förutsättningar för vår satsning på högkvalitativt svenskt innehåll inom allt från nyheter och sport till drama och underhållning. Med Telias position inom teknik och distribution får vi tillsammans nya möjligheter att nå ut med våra program och tjänster till stora grupper av användare i Sverige och Finland.”

Köpeskillingen uppgår till 9 200 Mkr med en potentiell ytterligare köpeskilling på maximalt 1 000 Mkr. Storleken på den eventuella extra köpeskillingen baseras på framtida intäkts- och EBITA-utveckling.

Bonnier klev 1997 in som delägare i TV4 och blev ensamägare 2007. År 2005 förvärvades MTV, och 2008 förvärvades C More (då Canal Plus).

Affären kräver myndighetsgodkännande, och väntas slutföras under andra halvåret 2019.

Bonnier AB:s rådgivare i transaktionen har varit SEB Corporate Finance, Roschier och Deloitte